Visuotinis susirinkimas

2024 m. kovo 27 d. į Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centrą susirinko per 90 įstaigos darbuotojų. Visuotinio susirinkimo tikslas buvo aptarti net 12 su Centro veikla susijusių klausimų, kuriuos pristatė direktorė Rita Pranė Vilimaitė ir direktorės pavaduotoja socialinėms paslaugoms Milda Mockaitytė – Cicilionienė: 2023m. veiklos ataskaita, 2023m. biudžeto ataskaita ir 2024m. planuojamas biudžetas, 2024m. veiklos planas, darbo apmokėjimo sistemos pristatymas, civilinės saugos veiksmų plano gaisro atveju pristatymas, Centro darbuotojų samdymo ir išsaugojimo politika, profilaktinės sveikatos tikrinimo tvarka ir grafikas, personalo klausimai, korupcijos prevencijos tyrimas, darbuotojų klausimai, naujų Centro darbuotojų pasveikinimas, darbuotojų anketinė apklausa. Susirinkimas darbingas ir informatyvus, tačiau po šilto arbatos puodelio, bendro pokalbio, susitikimo su kolegomis, visi darbo dieną užbaigėme su šypsena veide.
RPBSPC informacija
Skip to content