Bendrosios socialinės paslaugos

 

Techninės pagalbos priemonės

Techninės pagalbos priemonės (toliau – TPP) – bet koks neįgaliųjų naudojamas gaminys, įrankis, įranga ar techninė sistema, padedanti išvengti, kompensuoti, sumažinti arba pašalinti sutrikusių funkcijų įtaką sveikatos būklei, asmens savarankiškumui, ugdymuisi bei darbinei veiklai.

Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centre TPP išduodamos LR piliečiams, kitų valstybių piliečiams ir asmenims be pilietybės, deklaravusiems savo gyvenamąją vietą Radviliškio rajone ir turintiems judėjimo negalią. Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centre TPP Radviliškio rajono gyventojams išduodamos iš techninės pagalbos neįgaliems centro Šiaulių skyriaus pagal panaudos sutartį.

Techninės pagalbos priemonėms gauti reikalingi šie dokumentai:
• Išrašas iš medicininių dokumentų – forma Nr. 027a
• Prašymas dėl techninės pagalbos priemonės skyrimo (pildomas vietoje).
• Neįgaliojo pažymėjimas arba senatvės pensinį amžių patvirtinantis dokumentas.
• Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas arba asmens tapatybės kortelė).
• Dokumentas, patvirtinantis asmens gyvenamąją vietą, arba pažyma, patvirtinanti, kad asmuo įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą.

Pageidaujantiems įsigyti judėjimo TPP

Pirmiausiai skiriama atnaujinta TPP, asmuo nepagrįstai atsisakęs įsigyti siūlomą atnaujintą priemonę, kuri techniškai tvarkinga ir atitinka jo fizinius, socialinius bei medicininius poreikius, įrašomas į asmenų, pageidaujančių įsigyti šią priemonę, eilės pabaigą.

Asmenims norintiems įsigyti rankomis ar automatiškai reguliuojamą lovą, čiužinį praguloms išvengti, turi būti nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis arba visiška negalia.

Už automatiškai reguliuojamą lovą asmuo turi sumokėti vienkartinę įmoką:

Už naują – 100 EUR, už pakartotinai išduotą – 50 EUR.

Asmeniui, grąžinus automatiškai reguliuojamą lovą nuo sutarties sudarymo datos per 12 mėnesių, grąžinama įmokos dalis:

Už naują lovą – 40 EUR, už pakartotinai išduodamą – 20 EUR.

Asmenims norintiems gauti:

Naktipuodžio kėdutę (be ar su ratukais) turi būti nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, visiška negalia ir asmenims. Asmuo, sutikęs įsigyti siūlomą naktipuodžio kėdutę (be ar su ratukais) turi sumokėti vienkartinę 20 EUR įmoką.

Asmuo, sutikęs įsigyti siūlomą vaikštynę su staliuku, turi sumokėti vienkartinę 20 EUR įmoką.

TPP privaloma atsiimti patiems ne vėliau kaip per 30 dienų nuo informavimo, kad priemonė gauta, dienos. Neatsiėmus pageidaujamos techninės pagalbos priemonės per nustatytą laiką, ji atiduodama kitam žmogui. Priemonei sulūžus ar sugedus ją būtina grąžinti į įstaigą, iš kurios ji buvo gauta.

Asmeniui mirus, jo šeimos nariai, globėjai ar rūpintojai privalo per 30 dienų grąžinti asmens turėtą TPP. Neįvykdžius šios sąlygos, priemonės bus išieškotos įstatymų nustatyta tvarka. Visos išduotos techninės pagalbos priemonės, kai tampa nebereikalingos arba netinkamos naudoti, švarios, tvarkingos bei sukomplektuotos, grąžinamos Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centrui.

Dėl informacijos kreiptis:

Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centras, 102 kab., tel.  +370 659 61668, el. p.: centras@rpbspc.lt

Darbo laikas:

Pr. 8.00 – 15.45

A. 8.30 – 15.45

T. 8.30 – 15.45

K. 8.30 – 15.45

P. 8.30 – 14.45

Pietų pertrauka 12.00 – 12.45

 

Specialiojo transporto paslauga

Transporto paslaugos (toliau – Transporto paslauga) teikimo tikslas – teikti Transporto paslaugą asmenims, kurie dėl negalios, ligos ar senatvės turi judėjimo problemų ir dėl to ar dėl nepakankamų pajamų negali naudotis visuomeniniu ar individualiu transportu.

Transporto paslauga gali būti teikiama:

 • vykti į (iš) gydymo, reabilitacijos ir slaugos įstaigas;
 • vykti į (iš) gydytojų konsultacinę komisiją (GKK);
 • vykti į (iš) neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą (NDNT);
 • vykti į (iš) planines ambulatorines hemodializės procedūras;
 • vykti į chemoterapijos, spindulinės terapijos procedūras ir parvykti iš jų;
 • vykti į (iš) ortopedijos įmones;
 • techninės pagalbos priemonių parvežimui iš Techninės pagalbos neįgaliesiems centro Šiaulių skyriaus;
 • kitais atvejais, įvertinus Transporto paslaugos reikalingumo poreikį.

Asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas, pageidaujantis gauti Transporto paslaugą, ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki vykdymo dienos raštu pateikia Centrui prašymą – paraišką socialinėms paslaugoms gauti (SP-8 forma, patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-183). Prašyme, Transporto paslaugas pageidaujantis gauti asmuo, privalo pateikti teisingą ir išsamią informaciją apie kelionės datą, laiką, maršrutą, lydintį asmenį, techninės pagalbos priemonės, laiptų kopiklio poreikį. Prie prašymo pateikia šiuos dokumentus:

 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę ar leidimą gyventi Lietuvoje);
 • atitinkamai pensininko ar neįgaliojo pažymėjimą;
 • dokumentą, įrodantį Transporto paslaugos skyrimo būtinumą.

Asmens mokėjimo už Transporto paslaugą dydis nustatomas, atsižvelgiant į asmens (šeimos) pajamas:

 • Transporto paslaugų organizavimas priskiriamas apmokestinamai bendrųjų socialinių paslaugų kategorijai. Mokėjimo už transporto paslaugas dydis nustatomas atsižvelgiant į asmens (šeimos) pajamas ir priklausymą tikslinėms grupėms, kurioms taikomos nuolaidos.
 • Transporto paslaugų gavėjams kilometražas skaičiuojamas pagal spidometro parodymus nuo Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centro iki išlaipinimo vietos, skaičiuojant nuvykimą ir grįžimą (nepriklausomai ar paslaugos gavėjas grįžta).

Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centras užtikrina saugų sunkiai vaikščiojančių asmenų transportavimą laiptais vikšriniu laiptų kopikliu.

Dėl paslaugų arba išsamesnės informacijos galima kreiptis:

 • tel.  +370 698 58416, +370 422 53499
 • el. p.: info@rpbspc.lt
Skip to content